LFA / Landsforeningen for Person- og Arbejdsskadede.

LFA Repræsentantskabsmøde 2016
På LFA`s ordinære og efterfølgende ekstraordinære repræsentantskabsmøde vedtoges at LFA Landsforeningen efter 32 effektive år lukker ned senest ved udgangen af 2016. Samtidig er det besluttet at lokalafdelingerne ophører senest ved udgangen af juni måned.
Årsagen hertil er, som følger:
1) For få medlemmer
2) For få frivillige hjælpere til at udføre arbejdet, gennemsnitsalderen er for høj, næste generation og ungdommen kan vi ikke få fat i så der er ingen til at tage over.
3) For besværligt at få Tipsmidler og endnu mere besværligt at få den godkendte bevilling udbetalt.
På grund af små økonomiske midler udkommer LFA-Nyt ikke mere, således er dette det sidste blad som FL-Reklame distribuerer for hos.
Samtidig vedtoges, at alle aktiviteter i 2016 er annulleret.

Når en beslutning om ophør er taget, så er der naturligvis en masse som skal afsluttes på en ordentlig måde, papirer der skal sorteres – ” hvad skal smides ud og hvad skal gemmes ”.
Årsregnskaber og alt af historisk interesse skal pakkes ned og opbevares – Tidligere landsformænd og landskasserer m.fl. har gemt en masse siden Landsforeningen blev stiftet i 1984 og jeg fik proppet bilen helt op til taget i en varevogn med store flyttekasser fyldt med materialer, da jeg blev Landskasserer i år 2008 og da jeg blev Landsformand i 2011 kom der endnu mere til huse.
Vi siger hjertelig tak til alle annoncører og til FL Reklame fordi de har gjort det muligt for os at få dette sidste blad ud.
Vi siger også hjertelig tak til protektor Erik Gundersen, webmaster Leif W. Lassen, samarbejdspartnere med advokater, 3F og Kurt Nissen fra AVS Slagelse, som var med til at starte LFA i 1984, Forretningsudvalget, bestyrelserne i lokalafdelingerne samt alle de medlemmer, som vi i LFA har stiftet bekendtskab med igennem 32 år.
Tusind tak for de 10 år jeg har måttet være med, som jeg nødig ville have været for uden, da det har været en meget udfordrende og lærerig periode.

Inga Lund
Landsformand